Bergslagens Juridiska KB

Ett alternativ till sedvanlig långtidsbevakning

När du inte fått betalt trots påminnelser och inkassokrav

Vi försöker göra en dålig affär bättre för dig som borgenär.

Det kan göras på två sätt: vi köper din fordran med ett engångsbelopp eller så vi delar på fordringarnas framtida intäkter.

Är detta för dig? Har du en fordran som du inte får betalt för är detta en lösning, varesig det är en eller tvåhundra fordringar.

Fördelarna är i korta ordalag,

  • om du säljer får du reda pengar och kan fokusera på det du gör bäst,
  • väljer du ett provisionsbaserat ärende är Bergslagens Juridiska KB är betydligt mer aktiva än större inkassobolag när det gäller att söka återvinna de fordringar vi hanterar, och inga mer utlägg, risker eller kostnader om du väljer provisionsbaserat, vilket gör att vi lägger ut pengar för att återvinna från din kundförlust. Vi investerar i att lyckas för vår gemensamma framgång.

Om du väljer provisionsbaserad uppgörelse så kostar vår form av långtidsbevakning dig ingenting - även avgifter till Kronofogdemyndigheten, Domstolsverket, juristtid och risken att förlora i tingsrätt om det blir ting står vi för och det tas ut av gäldenärerna eller så är det vår förlust. Det är en radikal skillnad mot till exempel Intrum Justitias långtidsbevakning där alla ovanstående kostnader drabbar dig. Eftersom vi tar mer risker, som du undslipper, och bär kostnaderna för att få betalt för fordran har vi ett gemensamt intresse att verkligen få betalt. Vi lägger ner mer tid på att individuellt värdera vad som kan göras och vi är investerade i framgång. Vi tar en risk och vi är beredda att ta den eftersom vi har högre framgång i hanterade ärenden än de stora bolagen.          

Om du så har enbart en fordran, eller tvåhundra, så är det en bättre lösning. Mejla idag för att starta en diskussion om hur dina avskrivna och långtidsbevakade fordringar kan bättre och lönsammare hanteras - info@bergslagensjuridiska.se.  


Grundfakta

Bergslagens Juridiska är ett inkassobolag som är regionalt och fokuserat på fordringsförvaltning.
Vårt tidsperspektiv är längre.

Vi utför inte sedvanlig inkassoverksamhet på uppdrag utan tar vid när andra inte nått resultat.

Bergslagens Juridiska
Kommanditbolag

Org.nr:
969772-3956

Gällande inkassotillstånd:
2097-2014
t o m 2020-02-18.

Bankgiro: 737-1446

Bergslagens Juridiska KB
Box 77, 731 22 Köping

E-post: info@bergslagensjuridiska.se